EP steunt extra geld voor lokale projecten voor efficiënte energie en transport

Afgelopen donderdag kregen lokale diensten verantwoordelijk voor de creatie van banen en het verbeteren van de energie-efficiëntie een duwtje in de rug toen het Parlement plannen voor meer investeringen goedgekeurde. Ongeveer 114 miljoen euro wordt hiervoor uitgetrokken, afkomstig van ongebruikte fondsen van het Europees energieprogramma voor herstel. Vooral lokale overheden in de hele Europese Unie zullen baat hebben bij deze nieuwe investering. Lees meer »

Bezuinigen op energie

We leven in tijden van economische crisissen. De term “bezuiniging” komt steeds vaker voor in ons dagelijkse gesprekken. Er om heen draaien heeft geen enkel zin meer. Of je het milieubewuster leven wilt noemen of dat je juist op je maandelijkse facturen en je jaarlijkse rekeningen wilt bezuinigen. Minderen van energiegebruik heeft baat voor ons allen.

De fossiele energiebronnen zijn niet oneindig. Op een gegeven moment zal het vast en zeker opraken. Milieuorganisaties proberen al jaren duidelijk te maken, dat het gebruik van zogenaamde groene energie beter is. Recyclen van zoveel mogelijk bronnen, zodat we de generaties van de toekomst nog een goed leven kunnen bieden.

Iedereen kan een steentje bijdragen voor een beter toekomst. Zonder al te veel op te moeten geven, kunnen we al zoveel betekenen. Niemand vraagt ons om alle luxe en gemak op zij te leggen. Je kunt eenvoudig bij elk energiemaatschappij al kiezen voor een groenpakket. Groene energie wordt opgewekt uit duurzame energiebronnen, zoals water, wind en de zon. Ook groen en rest afval wordt verwerkt tot energie. Zo houden we het milieu schoon en kunnen we bijdragen aan oplossingen voor toekomstige energie crisissen.

Uiteraard is het niet de bedoeling, dat je overstapt op groene energie en dan als nog onnodig gebruik maakt van energie in huis. Door thuis een aantal handelingen uit te voeren, kan je heel simpel je energierekeningen omlaag halen. Wat beter is voor het milieu en voor je eigen portemonnee.

Laten we beginnen bij het gebruik van licht in huis. Vaak vergeten we de lichten uit te doen in ruimten waar we niet bezig zijn. Zo staat de lamp van de wc of badkamer soms uren aan zonder dat er iemand daadwerkelijk aanwezig is. Maak er een gewoonte van om de lichten enkel aan te zetten als je een kamer inloopt en de lichten weer uitzetten als je de kamer verlaat. Het aanschaffen van spaarlampen heeft ook baat bij het minderen van energie verbruik. Tevens is het op termijn een bezuiniging op de kosten van lampen, gezien spaarlampen een veel langer gebruiksduur hebben.

De tweede belangrijke energieverbruiker, wat meestal over het hoofd wordt gezien is het rode lichtje van apparatuur dat op afstandsbediening werkt. We zetten de tv, digitale ontvanger of dvd-speler uit met de afstandsbediening en denken er verder niet meer bij na. Het staat immers uit. Of toch niet? Het rode lichtje dat we over het hoofd zien, verbruikt de hele nacht nog energie. Een laag verbruikspercentage, dat uren energie verbruikt maakt het elektriciteitsmeter tikken. Met een kleine moeite, door de apparaten handmatig uit te zetten, kunnen deze extra tikken worden voorkomen.

Wil je bewust energiezuiniger leven, dan is de energielabel een goed schema. Je kunt hierop precies zien welke huishoudelijke apparaten energiezuinig zijn en welke iets minder. Op basis van je eigen budget kan je kiezen uit de verschillende energielabel waarderingen. De A+ melding geeft aan, dat het apparaat zeer energiezuinig is. De D melding is de meeste energie verbruikende.

Het besparen op energie is uiteindelijk goed voor iedereen. We dragen een steentje bij aan ons milieu en zorgen ervoor, dat onze energiekosten gaan dalen. Loop thuis eens even langs alle apparaten en verlichtingselementen. Bekijk of het echt niet zuiniger kan zijn. Vervang witgoed, zoals koel- en diepvrieskasten op tijd. Slijtage veroorzaakt meer energiebehoefte. Stel regels op met betrekking tot gebruik van tv, computer en verlichting. Zorg ervoor, dat kinderen erbij betrokken worden. Vermijd onnodig verbruik door niet gebruik.

Nieuwe initiatieven voor duurzame stroom

Er zijn meerdere initiatieven ingediend voor de stimuleringsregeling bij de productie van duurzame energie. Er zijn in totaal 489 ideeën ingediend, waarmee genoeg energie kan worden opgewerkt voor het verbruik van 250.000 huishoudens.

De initiatieven zijn ingediend voor de SDE+. Dit is een organisatie speciaal opgericht om initiatieven voor duurzame energie te verzamelen. Voor dit jaar is al 2 miljard aan projecten ingediend. Helaas is het budget slechts 1,7 miljard, en zullen lang niet alle initiatieven worden  uitgevoerd. De ideeën die wel worden uitgevoerd zullen nieuwe energie én nieuwe banen opleveren. Meer dan 2000 mensen zouden een nieuwe baan kunnen krijgen die te maken heeft met dit  project.

Eigen energie opwekken? Windturbine kopen!

Ieder huishouden krijgt binnenkort de mogelijkheid om zijn eigen duurzame stroom op te wekken. Via de Windcentrale kunnen mensen namelijk gezamenlijk eigenaar worden van een windturbine. De kosten worden dan verdeeld onder de eigenaars, terwijl de opgewekte stroom van de windturbine ook wordt verdeeld. De eigenaars van een windturbine ontvangen 15 jaar lang stroom tegen een vaste prijs. Dit is een interessant feitje, aangezien de stroomprijzen de laatste paar jaar flink gestegen zijn.

Hoe werkt dit principe?

Hoe de energieverdeling bepaald word is niet lastig. Een windmolen word door de Windcentrale in duizenden stukjes gesplits, die ze Winddelen genoemd hebben. Ieder Winddeel levert zo’n 500 kWh op per jaar. Mensen die hiervan willen profiteren kunnen één of meerdere winddelen kopen. U mag echter niet boven uw eigen verbruik zitten. U mag dus geen 4000 kWh aan Winddelen kopen als u maar 3500 kWh gebruikt in uw huishouden. De opgewerkte energie word via het energiebedrijf thuis “afgeleverd”.

Wie kwam met het idee?

Niels Korthals Altes en Harm Reitsma zijn met het idee van de Windcentrale gekomen om het draagvlak voor windenergie in Nederland te vergroten. Hiermee hopen zij de transitie naar een duurzame energievoorziening sneller te laten verlopen. Door marktonderzoek is gebleken dat er veel interesse is in het project van de Windcentrale. De Windcentrale heeft om dit plan door te zetten wel 3000 supporters nodig. Op dit moment staat de teller op zo’n 2000 supporters. Met voldoende steun gaat het project van start. De Windcentrale zal gaan samenwerken met Deltawind en word financieel gesteund door stichting DOEN.

Kolencentrales China langzaamaan zonder steenkolen

Tientallen Chinese energiecentrales komen langzaamaan zonder steenkool te zitten en moeten deze week mogelijk zelfs sluiten terwijl buiten bitterkoude winterbuien de vraag naar warmte en energie juist opdrijven. Dat heeft het staatspersbureau Xinhua dinsdag gemeld.

In delen van Centraal-China hebben fabrieken hun deuren gesloten omdat hun vraag naar energie de toevoer overstijgt. Vooralsnog zijn er geen meldingen gemaakt dat woonhuizen eveneens te kampen hebben met een energietekort. Elf procent van de 598 grote kolencentrales heeft nog voor hoogstens drie dagen kolen.

In de zwaargetroffen provincie Hubei, ten zuidwesten van Shanghai, heeft de overheid de vraag naar energie met tien procent verlaagd door kleine fabrieken te sommeren tijdelijk te sluiten en grote fabrieken te verplichten slechts drie dagen per week operatief te zijn.

Bron: nieuws.nl

Groene stroom

Dat het gebruik van groene stroom goed is voor het milieu is wel algemeen bekend. Maar wat maakt groene stroom beter dan en wat zijn de verschillen in vergelijking met zijn tegenhanger de ‘grijze’ stroom?
Voorop gesteld heeft de naam niets te maken met de werkelijke kleur die de stroom heeft of een verschil tussen werking van beide. De benamingen van de verschillende soorten stroom slaan uitsluitend op de manier waaruit de stroom is opgewekt. Zo wordt groene stroom opgewekt uit milieubewuste – duurzame – energiebronnen, daar waar grijze stroom nog altijd wordt opgewekt uit energiebronnen die in de nabije toekomst op zullen raken en/of het milieu (ernstig) vervuilen en/of beschadigen. Lees meer »

Tweede aanvraag voor bouw kerncentrale Borssele

Persbericht ERH
>> Energy Resources Holding B.V. heeft vandaag (7 september) aan de minister van VROM mededeling gedaan van het voornemen tot de bouw van een kerncentrale bij Borssele (voorheen: startnotitie MER).
Gerard Uytdewilligen, CEO van Energy Resources Holding: ‘Nieuwe kernenergie past ons inziens bij energie- en klimaatuitdagingen waar we in Nederland en Europa voor staan. Lees meer »

Donkere toekomst Nederlandse zonne-energie-industrie

Het Financiële Dagblad voorziet een donkere toekomst voor de zonne-energie-industrie in Nederland. Door de gevolgen van de crisis, maar ook door de opstelling van de overheid. Lees meer »

Risico groot dat elektrische auto gaat mislukken

Het risico is groot dat de elektrische auto een mislukking wordt. We moeten meer aandacht geven aan de brandstof-celauto’, meent de journalist Rijkert Knoppers. Hij schrijft dit in een opiniebijdrage aan de site Energie Overheid.
Lees meer »

Bezoek Van der Hoeven aan Brazilië in teken van energie

Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken gaat van 13 tot en met 16 september 2010 naar Brazilië. Energie en biobrandstoffen zijn de belangrijkste thema’s van het bezoek. Daarnaast versterkt de minister de economische banden door gesprekken met ambtgenoten.
Lees meer »