26 Miljoen euro voor energie-innovatie in de glastuinbouw

De subsidieregeling voor Marktintroductie energie-innovaties (MEI) gaat in 2010 tweemaal open. De subsidie is bedoeld voor glastuinders die hun energiesystemen willen innoveren. De eerste openstelling is van 1 februari tot en met 12 maart. De tweede volgt in september.

Het ministerie van LNV stelt voor semi-gesloten kassystemen per openstelling € 5.000.000 beschikbaar en € 8.000.000 voor overige innovatieve energiesystemen. De glastuinders krijgen maximaal € 1.500.000 subsidie per aanvraag. Binnen vier maanden na de sluitingsdatum ontvangen de aanvragers een beslissing. De beste projecten worden gehonoreerd.

Belangrijkste verschillen met 2009

  • Aanvragen kan alleen digitaal
  • Een project kan onder bepaalde voorwaarden met één jaar worden verlengd
  • Een bankverklaring is verplicht
  • De subsidiabele kosten van semi-gesloten kassen zijn maximaal € 100 per vierkante meter.

Systemen voor het Nieuwe telen komen voor subsidie in aanmerking. Op www.minlnv.nl/loket staat precies wat het Nieuwe telen inhoudt.Aanvragers die een project gaan doen met aardwarmte moeten de verleende opsporingsvergunning meesturen en een geologische haalbaarheidsstudie. Deze haalbaarheidsstudie moet bestaan uit:

  • De potentiële warmteproductie van het bronnenpaar
  • Het benodigde pompvermogen van het bronnenpaar
  • Een grafiek van het debiet en het vermogen in relatie tot de slagingskans

Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Stroomnota gaat omlaag

De energierekening valt de eerste zes maanden van 2010 weer lager uit. Met name de stroomprijs gaat flink omlaag. Helaas gaat de energiebelasting relatief veel omhoog.

Nu ook de tarieven van Eneco, als laatste van de grote drie energieleveranciers, in de markt bekend zijn, kan de balans worden opgemaakt.

Na Nuon en Essent blijkt ook Eneco de stroomtarieven omlaag te brengen.

Arjin van As, directeur van prijsvergelijker Energieprijzen.nl: „De consument merkt helaas weinig van de lagere leveringstarieven door de voorgestelde stijging van belastingtarieven.” Concurrent prijsvergelijker Ben Woldring van Gaslicht.com: „De tarieven gaan met een paar tientjes omlaag. Leuk, maar veel is het niet. De rekening van een gemiddeld huishouden gaat per 1 januari 2010 over Nederland gemiddeld met €48 omlaag. Maar doordat tegelijkertijd de energiebelasting voor hen met €23 wordt verhoogd, blijft de daling beperkt tot €25.”

Volgens Van As gaan de stroomtarieven omlaag omdat er begin 2009 veel goedkope termijncontracten zijn afgesloten. De stijgende olieprijs is volgens hem nog niet in de gasprijs verwerkt, die blijft daardoor nagenoeg ongewijzigd.

Het prijsverschil tussen de grote drie en de prijsvechters zal rond de €267 uitkomen, voorspelt Energieprijzen.nl. Van As signaleert net als energiemarktdeskundige Erik Smith dat de tarieven van de prijsvechters nauwelijks meer verschillen van die van de grote drie, afgezien van de fikse eenmalige kortingen die prijsvechters geven bij een overstap van energieaanbieder. „Je moet dus wakker blijven en veelvuldig willen overstappen, om altijd het onderste uit de kan te halen”, zegt Smith.

Per 1 juli 2009 gingen de energietarieven ook al omlaag, zij het destijds veel harder, omdat ook de gasprijs kelderde. Die weegt in de regel zwaarder mee op de energierekening dan de stroomprijs.

Volgens Ben Woldring lijkt er een luchtje te zitten aan groene energie: „Ook bij aanbiedingen met groene stroom kun je grote kortingen krijgen, op dit moment tot e300 ten opzichte van een standaard contract. Maar gek genoeg geven verreweg de meeste mensen toch de voorkeur aan gewone stroom en gas.”

Tweede Kamer roept regering op tot deal met banken over duurzame energie

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft de regering gisteravond opgeroepen om voor zomer 2010 met banken en pensioenfondsen een deal te sluiten om tot een duurzame energievoorziening te komen. Dit naar aanleiding van de klimaatverklaring van 10 CEO’s van banken op 26 november. Deze verklaring is tot stand gekomen na een oproep hiertoe van de initiatiefnemers van de Eerlijke Bankwijzer.

In de zojuist aangenomen motie refereert de Tweede Kamer aan het feit dat “tien Nederlandse banken op 26 november jl. een gezamenlijke verklaring hebben ondertekend waarin zij pleiten voor het invoeren van een langjarig wettelijk systeem dat alle marktspelers vertrouwen geeft om fors te investeren in duurzame energieprojecten” en benadrukt dat “banken een spilfunctie kunnen bekleden bij het realiseren van de ambities van de regering met betrekking tot duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.” Verder benadrukt de Kamer het belang van pensioenfondsen ten aanzien van het realiseren van deze duurzaamheidsambities. De motie roept de regering tenslotte op “om met de Nederlandse banken en pensioenfondsen voor de zomer van 2010 tot een gemeenschappelijke agenda te komen over de rol van de financiële sector bij het realiseren van een duurzame energievoorziening en van MVO in bredere zin.” De motie werd ingediend door PvdA, CDA en Christen Unie en werd ondersteund door SP, GroenLinks, D66 en PvdD.

De initiatiefnemers van de Eerlijke Bankwijzer zijn verheugd dat een brede meerderheid van de Tweede Kamer deze motie heeft aangenomen. “Wij roepen de ministers van Economische Zaken, Financiën en Milieu op om op korte termijn een overleg te organiseren met banken en pensioenfondsen om tot concrete samenwerking te komen ten aanzien van het vergroten van financieringsmogelijkheden ten behoeve van duurzame energie.”

In hun verklaring van 26 november geven de CEO’s van ABN Amro, Aegon, ASN, Fortis, Friesland Bank, ING, Rabobank, Robeco, SNS Reaal en Triodos aan dat ze allemaal het ‘Copenhagen Communique’ hebben ondertekend, beloven ze mee te werken aan een praktijkonderzoek naar investeringen in duurzame energie van de Eerlijke Bankwijzer voor 1 april 2010 en geven ze aan zelf meer te willen investeren in duurzame energie.

De Eerlijke Bankwijzer is een initiatief van FNV, Amnesty International, Oxfam Novib en Milieudefensie en is op 22 januari 2009 formeel gelanceerd.

Via www.eerlijkebankwijzer.nl kunnen spaarders nu bewuster kiezen voor een bank en deze op tal van thema’s van klimaat tot wapens en mensenrechten vergelijken.

Bron: Milieudefensie

Energie kost gezin dit jaar 227 euro minder

Een gezin met twee kinderen geeft dit jaar gemiddeld 227 euro minder uit aan gas en elektriciteit dan in 2008. Dat blijkt uit gegevens die de Belgische energieregulator CREG heeft verzameld, zo meldt De Tijd.

Een gezin dat 23.000 Kwh gas verbruikt, zal dit jaar 1.350 euro betalen in plaats van 1.535 euro in 2008. Dat is een daling met bijna 12 procent. De elektriciteitsfactuur voor datzelfde gezin dat 3.500 Kwh verbruikt, zou 7 procent lager liggen, met name op 548 euro in plaats van 590 euro. Dat geeft een som voor de hele elektriciteits- en gasfactuur van 1.898 euro per jaar, in plaats van 2.125 euro het jaar voordien.

De prijsdaling was nog veel groter geweest indien de distributeurs – de energieverdelers – hun tarieven niet fors hadden verhoogd. Bij gelijke distributietarieven waren gas en elektriciteit respectievelijk 18 en 15 procent goedkoper geworden.

Volgens de CREG is de prijsdaling te danken aan de crisis, waardoor de energieconsumptie en de prijs daalden. Volgend jaar stijgt de factuur wellicht opnieuw. De intussen gestegen oliekoers uit zich met een vertraging van zes maanden in de gasprijs.

Bron: belga/adv

Zonne-energie overtreft wind

De zon heeft in Vlaanderen sinds eind november wind en biomassa overvleugeld als belangrijke groenestroombron. Dat blijkt uit cijfers van de Vreg, de Vlaamse energieregulator. Met een aandeel van 22,5 procent van de Vlaamse groenestroomcapaciteit is de zon zelfs de belangrijkste hernieuwbare energiebron geworden.

Die evolutie wordt veroorzaakt door de verviervoudiging van het aantal zonne-energie-installaties in Vlaanderen sinds begin dit jaar. De verwachting van de Vreg is dat nog voor eind 2009 de 50.000ste zonne-energie-installatie erkend zal worden.

Het geeft ook aan dat de Vlaamse gezinnen en bedrijven dit jaar zwaar geïnvesteerd hebben in zonne-energie. De voorzitter van de Vreg, André Pictoel, schat de investering tot nog toe op 700 miljoen euro. Hij noemt het een voorzichtige schatting. Hij sluit niet uit dat over heel 2009 sprake zal zijn van een miljard euro.

De bedrijven nemen zonder twijfel het grootste deel van de investering voor hun rekening. Maar de financiële inspanning van de gezinnen is toch niet te onderschatten. Op basis van de tussen juni en november goedgekeurde installaties gaat het om 30 tot 45 miljoen euro.

Bron:  Standaard.be

Gooi hem vol met zonne-energie

De eerste laadpaal voor elektrische wagens die volledig gevoed wordt door zonne-energie, is klaar. Hij staat in Grobbendonk en is een Europese primeur.

Het laadstation is een initiatief van het bedrijf ElectraSun uit Nijlen. Zulke laadpalen duiken de laatste tijd wel vaker op (zie kader), maar dit initiatief is uniek omdat alle elektriciteit afkomstig is van zonne-energie. Om dat klaar te spelen ligt er naast de laadpaal een veld met ongeveer tienduizend vierkante meter aan zonnepanelen.
‘Dat zijn ongeveer 6.500 panelen die samen één miljoen kilowattuur kunnen produceren’, zegt Dirk De Vroede. Samen met zijn Nederlandse zakenpartner Hans Lambrechts leidt hij ElectraSun. ‘Daarmee kunnen we probleemloos 500 elektrische wagens voorzien van energie, goed voor 7,5 miljoen “groene, kilometers per jaar.’ Voor gewone particulieren is een installatie van 20 vierkante meter op het dak echter ruim voldoende om een wagen 350 kilometer te laten rijden, weet De Vroede.

De totale capaciteit van de installatie is vergelijkbaar met het jaarverbruik van zowat 300 gezinnen. ElectraSun berekende dat dankzij het nieuwe tankstation elk jaar 750 ton CO2-uitstoot wordt vermeden. Het bedrijf mikt onder meer op wagens van werknemers die dagelijks naar het bedrijfsterrein komen waar het tankstation is ingeplant. Zij kunnen hun wagen ‘voltanken’ terwijl ze werken.

Volgens De Vroede is het opladen van elektrische wagens met zonne-energie een stuk schoner dan wanneer je ze in een gewoon stopcontact steekt. ‘Op die manier verplaats je het milieuprobleem immers alleen maar’, zegt hij. ‘Want de elektriciteit die uit de stekker komt, wordt in de meeste landen opgewekt in steenkool- en bruinkoolcentrales die massa’s CO2 produceren. Met zonne-energie is de CO2 helemaal verdwenen. Er zijn bovendien nog enkele voordelen: je wordt onafhankelijk van olie, die bovendien ooit zal opraken, en je hebt geen distributiekosten of -verlies, want je produceert alle stroom lokaal.’

De totale investering om een hectare aan zonnepanelen te plaatsen, kostte ElectraSun zo’n 3 miljoen euro. Gebaseerd op de 60 euro die een volle tank diesel kost en rekening houdend met het aantal kilometer dat je daarmee kan rijden, levert de dagelijkse elektrische oplading van 500 auto’s zo’n 600.000 euro aan inkomsten. ‘Dat betekent dat er voldoende terugverdiencapaciteit is voor investeerders en ook voor de overheid om deze ontwikkeling breed te stimuleren door bijvoorbeeld een waarborgregeling. En zonder dat er op lange termijn nog enige subsidie nodig zal zijn.’

De overheid kan volgens De Vroede ook in belastingen een graantje meepikken. ‘Waarschijnlijk zullen we naar een vergelijkbaar systeem gaan zoals Nederland voorziet. Er zullen speciale “kastjes, in de wagens komen die in de gaten houden wanneer je elektriciteit “tankt,. Daarop zal dan een hogere taks geheven worden, want het verlies aan dieselaccijnzen zal de staat meer dan waarschijnlijk willen compenseren.’

Bron : Standaard.be

Almere wil prepaid energie

Almere wil dat er prepaid energiemeters gebruikt worden om te voorkomen dat gezinnen met een minimuminkomen deze winter worden afgesloten. Dat zei een woordvoerder van de gemeente Almere woensdag.
De gemeente is momenteel druk in gesprek met energieleverancier Nuon, onder meer om te kijken of het haalbaar is om inwoners energie vooraf te laten inkopen. Net als bij een mobiele telefoon wordt er dan een bepaald bedrag op een kaart gestort. Als er geen geld meer op staat, wordt er ook geen energie meer geleverd. Daarmee wordt voorkomen dat mensen met een grote schuldenlast blijven zitten.
De prepaid energiemeters zijn bedoeld voor Almeerders die van het minimum moeten rondkomen en waarbij de kans bestaat dat ze het niet redden. Door het vooraf kopen van energie, verwacht de gemeente dat inwoners zuiniger met energie zullen omgaan. De gemeentewoordvoerder vergelijkt het met het douchen op de camping. „Als je het muntje inwerpt, weet je dat je heel snel je haar moet wassen.”

Almere wil dat er prepaid energiemeters gebruikt worden om te voorkomen dat gezinnen met een minimuminkomen deze winter worden afgesloten. Dat zei een woordvoerder van de gemeente Almere woensdag.

De gemeente is momenteel druk in gesprek met energieleverancier Nuon, onder meer om te kijken of het haalbaar is om inwoners energie vooraf te laten inkopen. Net als bij een mobiele telefoon wordt er dan een bepaald bedrag op een kaart gestort. Als er geen geld meer op staat, wordt er ook geen energie meer geleverd. Daarmee wordt voorkomen dat mensen met een grote schuldenlast blijven zitten.

De prepaid energiemeters zijn bedoeld voor Almeerders die van het minimum moeten rondkomen en waarbij de kans bestaat dat ze het niet redden. Door het vooraf kopen van energie, verwacht de gemeente dat inwoners zuiniger met energie zullen omgaan. De gemeentewoordvoerder vergelijkt het met het douchen op de camping. „Als je het muntje inwerpt, weet je dat je heel snel je haar moet wassen.”

Brusselse tram voor 30 % op duurzame energie

De trams en metrostellen van de Brusselse openbare vervoersmaatschappij zullen vanaf volgend jaar voor 30 % op groene stroom rijden. Dat heeft de directie van de vervoersmaatschappij bekend gemaakt. Tot nu bedraagt groene stroom 19 % in het elektriciteitsverbruik van de Brusselse trams en metrostellen. De MIVB heeft met energieleverancier Electrabel een contract voor drie jaar afgesloten om het aandeel groene energie in de hoogspanning gevoelig op te drijven. Op die ogenblik kunnen leveranciers trouwens niet meer dan 30 % duurzame energie aanbieden aan de vervoersmaatschappij. De laagspanning zal vanaf begin volgend jaar voor 100 % bestaan uit groene stroom. Op dit ogenblik vertegenwoordigt duurzame energie slechts 2 % van het laagspanningsverbruik bij de Brusselse maatschappij. (MH)

‘Douchen wordt druppeldrama’

Installateurs en de waterleidingbedrijven liggen in de clinch over de vraag of de waterdruk in ons land zo gaat dalen dat douchen een stuk minder aangenaam wordt.

Volgens de ondernemers die installaties aanleggen, gaat de druk in de leiding met 40% omlaag en wordt de dagelijkse douche een druppel-drama. De waterleidingbedrijven zeggen dat we er thuis niks van gaan merken. De overheid heeft de wettelijke ‘drukeis’ verlaagd omdat anders in de toekomst nog grotere pompinstallaties nodig zijn om het watergebruik in Nederland aan te kunnen. Daardoor zal ook onnodig het energieverbruik voor het rondpompen van drinkwater toenemen. Dat blijkt uit het ontwerp Drinkwaterbesluit dat door minister Cramer (VROM) deze week naar de Tweede Kamer is gestuurd op advies van de drinkwaterbedrijven, verenigd in de Vewin.

De installatiesector vreest dat douchen onaangenaam wordt en dat ook de kans op legionellabesmetting toeneemt omdat er meer drukverlies is en leidingen minder goed worden doorgespoeld.

De installatiesector Uneto-VNI reageert verbaasd en eist dat de waterdruk ten gunste van de miljoenen huishoudens op het huidige niveau blijft. Zij beschuldigen de Vewin ervan dat deze bewust de druk wil verlagen om minder geld kwijt te zijn aan pompinstallaties en bovendien minder risico lopen als leidingen door te hoge druk kapot springen. Vewin benadrukt dat de waterdruk gegarandeerd blijft en dat een lagere druk volstaat. Het zou geen effect hebben op de waterdruk. “Zelfs op een tropische dag wanneer veel water wordt geconsumeerd, komt er echt wel voldoende water uit de kraan”, benadrukt Vewin-zegsman Cees Verkerk.

Ons land telt een waterleidingsstelsel van 116.000 kilometer lengte. “We verlagen weliswaar de druk, maar dat is minimaal. Huishoudens gaan echt niet merken dat er straks iets is veranderd. We leveren voldoende kracht om woningen van voldoende drinkwater te voorzien.” Ook het ministerie van VROM verwacht geen gevolgen.

Bron: Telegraaf

Eerste test zonnevliegtuig succesvol

Een vlucht in Zwitserland met een prototype van een op zonne-energie voortgedreven vliegtuig is succesvol verlopen. Dat heeft de Zwitserse avonturier Bertrand Piccard donderdag gezegd.
Piccard wil in 2012 de eerste vlucht rond de wereld maken met een vliegtuig op zonne-energie.
De eerste test op een Zwitsers vliegveld toonde aan dat het prototype in staat is te vliegen. Het toestel vloog 350 meter lang ongeveer een meter boven de grond.
Volgend jaar worden zonnepanelen bevestigd aan het vliegtuig en worden er nachtvluchten gemaakt.
Piccard gaat in 2012 samen met co-piloot André Borschberg proberen rond de wereld te vliegen.

Een vlucht in Zwitserland met een prototype van een op zonne-energie voortgedreven vliegtuig is succesvol verlopen. Dat heeft de Zwitserse avonturier Bertrand Piccard donderdag gezegd.

Piccard wil in 2012 de eerste vlucht rond de wereld maken met een vliegtuig op zonne-energie. De eerste test op een Zwitsers vliegveld toonde aan dat het prototype in staat is te vliegen. Het toestel vloog 350 meter lang ongeveer een meter boven de grond. Volgend jaar worden zonnepanelen bevestigd aan het vliegtuig en worden er nachtvluchten gemaakt. Piccard gaat in 2012 samen met co-piloot André Borschberg proberen rond de wereld te vliegen.